Stor opbakning til Kildedal-vandring: Bliver nu en fast tradition

50 friske borgere tog med på den første borgervandring i projektområdet for den kommende by, Kildedal, i Ballerup Kommune. Her havde udviklingsselskabet inviteret på informationstur for at møde borgerne og præsentere planerne for byens kommende udvikling.

Udviklingsselskabet Kildedal P/S gør nu borgervandringer til en fast tradition, når vi fremover inviterer alle interesserede borgere med på vandring i området. Her vil vi løbende gøre status på projektets fremdrift og invitere til spørgsmål og samtaler om projektets temaer.

Se en kort video fra dagen her

 

Projektdirektør Tim E. Halvorsen udtaler:

”Borgerinddragelse er en central del af at udvikle en ny by. Vi vil både sikre en god kommunikation fra vores side, men også skabe et rum, hvor vi kan få borgernes betragtninger og inputs med tilbage i vores arbejde. Vi mener, at fysiske gåture i området skaber et rigtig godt rum for de samtaler.”

Kommende borgervandringer annonceres her på hjemmesiden og på Facebook-siden ”Kildedal By”.

Langhuse fra oldtiden fundet i Kildedal

Arkæologer begynder i denne uge en omfattende udgravning forud for den kommende byudvikling omkring Kildedal Station. De indledende undersøgelser har allerede afdækket flere langhuse og en såkaldt palisade fra stenalderen.

Forundersøgelser på tre områder omkring Kildedal Station har vist, at der her findes oldtidsminder, som kan være over 5000 år gamle. Arkæologer fra Kroppedal Museum har blandt andet fundet flere langhuse, der sandsynligvis går tilbage til stenalderen. Derfor igangsætter man nu en større udgravning i området, som skal løbe over de næste 12-18 måneder.

De nye fund er gjort under en prøvegravning på arealerne omkring Kildedal Station som led i områdets kommende byudvikling. Det 44 hektarer store område omkring stationen skal fremover udvikles til en ny bydel under navnet Kildedal med både boliger og erhverv. Det vedtog Ballerup Kommunalbestyrelse i september sidste år. Byudviklingen drives af arealudviklingsselskabet Kildedal P/S, som er ejet af Ballerup Kommune og PensionDanmark.

Nye brikker til områdets kulturhistorie

Der er tidligere fundet oldtidslevn i tilstødende områder til Kildedal i form af bygninger, bopladser, våben og et skelet af en kvinde fra stenalderen. De nye fund af langhuse vurderes at stamme fra den såkaldt yngre stenalder, som i Danmark varede fra år 3900 til 1800 f.Kr. Nogle af fundene stammer muligvis fra jernalderen.

”Kildedal ligger i et velkendt kulturhistorisk område, som er rigt på oldtidsminder. Vådområderne omkring Værebro Å har tiltrukket mennesker gennem årtusinder og har været brugt til ofringer og til deponering af våben og smykker. Vores indledende undersøgelser tyder på, at også Kildedalområdet vil afdække væsentlige brikker til områdets historie,” forklarer Lotte Reedtz Sparrevohn, museumsinspektør ved Kroppedal Museum, som leder udgravningsarbejdet.

Et andet spektakulært fund fra prøvegravningen er spor efter et langt hegn, som kan vise sig at være en såkaldt palisade fra bondestenalderen. Det vil de kommende udgravninger kaste lys over.

Vigtige for selvforståelsen

Udviklingsselskabet Kildedal P/S har indgået et samarbejde med Kroppedal Museum omkring formidlingen af udgravningsarbejdet og de eventuelle fund undervejs. Sideløbende fortsætter byplanlægningen af projektet i samarbejde med arkitekter, ingeniører og myndigheder.

”Oldtidens minder har betydning for vores selvforståelse og vores danske kulturarv, så vi er glade for at kunne støtte museets arbejde. Vi har som selskab stort fokus på at inddrage borgere og samarbejdspartnere i projektudviklingen af det nye Kildedal, og det gælder også udbredelsen af den viden og indsigt, som måtte ligge begravet her,” siger projektdirektør i Kildedal P/S Tim Halvorsen.

Arkæologerne påbegynder arbejdet den 4. oktober, og der bliver i nær fremtid opstillet informationsskilte på stedet. Interesserede kan desuden følge med på Kildedals hjemmeside www.kildedalby.dk og på Kroppedal Museums hjemmeside www.kroppedal.dk og på deres Facebookside under navnet ”Kroppedal Museum”.

Proces for udgravningen:

 1. Udgravning af otte felter fordelt på tre områder omkring Kildedal Station
 2. Efterbehandling med konservering af fund, rapportskrivning og sikring af dokumentation for eftertiden
 3. Naturvidenskabelige undersøgelser af fundene
 4. Formidling og udstilling af eventuelt særlige fund
 5. Udgravningens resultater bruges i den videre forskning

Fakta om udviklingen af Kildedal

 1. Kildedal er et nyt byområde i Ballerup Kommune tæt på Kildedal Station
 2. Projektområdet udgør 44 hektarer, hvoraf Kildedal P/S ejer omkring 30 hektarer grundarealer
 3. Her skal udvikles omkring 2.000 boliger og et erhvervsområde med fokus på life science
 4. Dertil kommer offentlige institutioner, butikker og grønne områder
 5. Udviklingsperioden løber over de næste 10-15

Pressekontakt vedr. Kildedal

Simon N. Madsen

Tlf. 31980380

snm@kildedalby.dk

 

Pressekontakt vedr. Kroppedal Museum

Dorte Tegtmeier

Tlf. 40754060

presse@kroppedal.dk

Organisationen i Kildedal P/S er nu på plads – ansætter tre profiler

I januar ansatte Kildedal P/S Tim E. Halvorsen som projektdirektør med ansvar for udviklingen af det store byudviklingsområde i de kommende år. Organisationen er nu på plads med ansættelse af yderligere tre erfarne profiler, og udviklingen af Kildedal kan nu tage fart.

Stiftelse i november 2021 og organisation helt på plads i marts 2022

Kildedal P/S blev stiftet i november 2021 af PensionDanmark og Ballerup Kommune. Bestyrelsen udpegede Bo Rasmussen som formand for selskabet.

I januar tiltrådte Tim E. Halvorsen som projektdirektør. Han fik herefter opgaven med at få sat det fremtidige hold, som skal facilitere udviklingen af Kildedal By på grundlag af visionen, værdiprogrammet og helhedsplanen.

Efter en effektiv rekrutteringsproces, hvor der blev søgt efter tre profiler til Kildedal P/S, er processen nu slut. Resultatet er en ansættelse af tre erfarne profiler. Tim E. Halvorsen udtaler i den forbindelse:

”Det er lykkes Kildedal at tiltrække topkvalificerede folk til de tre stillinger i Kildedal P/S. Det er profiler, som har en baggrund inden for bæredygtig byudvikling, styring af byggemodning og forsyningsprojekter samt administrativ styring. Der er en stærk konkurrence i det nuværende arbejdsmarked, men det har været muligt at tiltrække stærke kræfter, som alle har haft stor interesse for at kunne få lov til at skabe en ny by helt fra bunden. Med ansættelse af Siv Raun Andersen, Lene Madsen og Helene Runliden står Kildedal stærkt rustet til de kommende år, og jeg glæder mig til, at de tiltræder.”

Tre erfarne profiler ansat

Det har været vigtigt for Kildedal P/S at kunne ansætte dygtige og erfarne folk med forhåndskendskab til opgaverne. På denne baggrund tiltræder følgende personer Kildedal P/S den 1. maj:

 • Siv Raun Andersen i stillingen som chef for By & Bæredygtighed
 • Lene Madsen i stillingen som projektchef for Byg & Teknik
 • Helene Runliden i stillingen som administrationschef

Siv Raun Andersen har stor erfaring med by- og områdeudvikling. Hun har tidligere arbejdet med udvikling af Køge Kyst, Ørestaden og Kulbanekvarteret. Senest har Siv Raun Andersen være ansvarlig for Klima- og Miljøområdet i Frederiksberg Kommune. I forbindelse med sin tiltrædelse i Kildedal P/S udtaler Siv Raun Andersen:

”Jeg glæder mig til at omsætte de høje ambitioner og de stærke værdi- og kvalitetsprogrammer til en levende og bæredygtig ny by i det smukt kuperede landskab. I kombination med et tæt samarbejde med de stærke partnere Ballerup Kommune og PensionDanmark kan det kun blive godt. Jeg er sikker på, at Kildedal bliver banebrydende inden for by- og erhvervsudvikling,” siger Siv Raun Andersen.

Lene Madsen har de seneste godt otte år stået i spidsen for den tekniske udvikling af byudviklingsprojektet Nærheden. Lene Madsen har tidligere arbejdet både i Roskilde Kommune og på tegnestue og har en baggrund som landskabsarkitekt. Lene Madsen udtaler om sin tiltrædelse:

”Jeg glæder mig meget til at bruge mine erfaringer fra byudviklingen i Nærheden i arbejdet med at udvikle en ny bæredygtig og innovativ bydel i Kildedal. Der er mange lighedspunkter mellem de to projekter, blandt andet at arbejdet foregår i en lille og smidig organisation med stærke bånd til en dygtig kommunal administration.”

Som administrativ ankerperson er valget faldet på Helene Runliden. Hun har stor administrativ erfaring og har tidligere fungeret som administrationschef i en selvejende virksomhed. Endvidere har Helene Runliden stor og bred erfaring med andre administrative processer, og hun er uddannet cand. oecon. fra Aalborg Universitet. Helene Runliden glæder sig til sit nye job og udtaler:

”Det er en gave at få lov til at være med til at udvikle Kildedal By. Jeg glæder mig til at træde ind i teamet og sammen med dem og ejerne at skabe en banebrydende by, der kommer til at stå i mange år.”

De tre nye profiler tiltræder den 1. maj. Projektkontoret åbner sine døre på Parkskolen i Ballerup, hvor Ballerup Kommunes Center for By, Erhverv og Miljø også holder til.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til:

Projektdirektør Tim E. Halvorsen, telefon 29 13 44 88 eller på mail teh@kildedalby.dk

Fra venstre: Siv Raun Andersen, Lene Madsen og Helene Runliden

Kildedal bliver Danmarks største life science innovation district

Nu findes der mere information om, hvordan Kildedal udvikles som en innovativ hub for life science virksomheder fra hele verden

Find folderen her

Erfarne kræfter i spidsen for det nystiftede arealudviklingsselskab Kildedal P/S.

Ballerup Kommune og PensionDanmark har stiftet udviklingsselskabet Kildedal P/S, som i de kommende år vil stå for at udvikle Kildedal til et spændende nyt erhvervsområde og en ny, blandet by. I dag er Kildedal et stort markområde omgivet af store grønne arealer, velsmurt infrastruktur og life science virksomheder som Novo Nordisk og Oticon. I fremtiden vil i midten af dette opstå en ny by med fokus på innovation, bæredygtighed, sundhed og fællesskaber.

I spidsen for udviklingen står som bestyrelsesformand Bo Rasmussen, tidligere kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune, og som projektdirektør Tim E. Halvorsen, tidligere direktør for store byudviklingsprojekter som Kanalbyen i Fredericia og Naturbydelen Ringkøbing.

Læs mere her

Til venstre: Bo Rasmussen. Til højre: Tim E. Halvorsen

Helhedsplanen og værdiprogrammet for Kildedal er nu politisk godkendt.

Helhedsplanen og værdiprogrammet for Kildedal kridter banen op for at udvikle en ny, levende og let tilgængelig by med fællesskab, erhverv, byliv og en bæredygtig tilgang til livet og naturen. Begge blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde mandag den 27. september. Godkendelsen betyder, at de fysiske rammer og ambitioner for området nu endeligt er faldet på plads.

Det første spadestik til boliger og erhverv i Kildedal forventes at kunne blive taget i 2023. Alle kommende kommuneplanrammer og lokalplaner bliver miljøvurderet og sendes i offentlige høringer inden den endelige vedtagelse. Først herefter kan der udstedes byggetilladelser, og nybyggeriet sættes i gang.

Læs mere her