Oplev fortiden på tur i fremtidens by

Jernalderen og Bondestenalderens hverdagsliv er kommet til overfladen i arbejdet med en ny by ved Kildedal Station. Fundene i de arkæologiske udgravninger bliver i øjeblikket omhyggeligt registreret, fritlagt og bevaret, og nu inviterer Kroppedal Museum og udviklingsselskabet bag Kildedal By til en vandring omkring udgravningerne.

Nye fællesskaber på vej

På vandringen vil du blive klogere på oldtidsfundene i området og arbejdet med at skabe en ny by med fællesskab, naturoplevelser og et hverdagsliv i bevægelse.

”Arkæologernes fund viser, at Kildedal også var populært blandt mennesker i Oldtiden. Her har været masser af aktivitet i området, fordi der var god adgang til vand, frugtbar jord og grønne enge til græssende kvæg. Når udgravningerne er færdige i løbet af året, tager vi for alvor fat på arbejdet med at skabe Kildedal By med fokus på det gode hverdagsliv og fællesskaber omgivet af fantastisk natur. Vi glæder os til at fortælle mere om planerne for den nye by på vandringen, siger Siv Raun Andersen, by- og bæredygtighedschef i Kildedal.

Arkæologer viser rundt

Det er Kroppedal Museums arkæologer, der ud fra de foreløbige fund nu gør klar til at indvie flere i områdets historie.

”Vi havde ikke været i gang i mange timer med udgravningerne, før sporene efter det første oldtidshus dukkede op. Det fund har givet os viden om, hvordan et hus fra den ældre romerske jernalder kan have været indrettet. Ved udgravningerne får vi en indsigt i områdets historie, vi ellers ikke havde fået. Den viden glæder vi os til at dele med deltagerne i arkæologivandringen,” fortæller Lotte Sparrevohn, arkæolog på museet og leder af udgravningerne.

Hun oplyser, at alle oldtidsspor dokumenteres og fund bevares for eftertiden og opfordrer alle interesserede til at deltage i vandreturen den 29. marts fra kl. 17-19. Mødestedet er Kildedal Station. Ruten er lagt, så alle kan deltage, men det er god ide at huske praktisk fodtøj.

Tilmelding kan ske indtil 27. marts på rgh@kildedalby.dk

Foto af arkæolog fra Kroppedal Museum
Daniel og Nikolaj (i baggrunden) fra Kroppedal Museum glæder sig til at fortælle om oldtidsspor og fund fra tidligere tider, når arkæologerne og Kildedal By inviterer til vandring i området omkring Kildedal Station.

Kildedal var også et smørhul i Oldtiden

Kildedal var et regulært smørhul i Oldtiden. Den gode adgang til vand, de frugtbare jorde, enge og gode muligheder for græssende kvæg gjorde Kildedal aldeles populært blandt bønder i Bondestenalderen.

Bondestenalderen løber fra 4000 til 2000 før vores tidsregning. Dengang var samfundet organiseret i familier og klaner, som havde tilhørsforhold til et område. Man havde endnu ikke egentlige stedfaste landsbyer, men flyttede med mellemrum sin bondegård til et nyt sted.

Sjældent palisadehegn
Alligevel er det tydeligt, at Kildedal har været et skattet tilhørssted. Arkæologerne har nemlig fundet rester af et sjældent palisadehegn fra omkring år 2800 før Kristus. Hegnet i Kildedal blev højst sandsynligt anlagt for at beskytte et område som en boplads eller et kultisk område. Det kan også være, at det skulle definere grænser eller skabe forbindelser mellem vådområder.

Fundet af palisadehegnet vidner om, at Kildedal var et område af en vis betydning. Samtidig spiller det meget godt sammen med tidligere fund omkring Smørum, som understreger, at der har været meget aktivitet i området i Oldtiden.

Affald giver kilde til viden
I Kildedal har arkæologerne også fundet stolpehuller fra bondehuse, lerkar og redskaber, der er gået mere eller mindre i stykker. Det er meget typisk, at man finder de redskaber, som er gået i stykker, når man udgraver tidligere bopladser. Der er de nemlig blevet smidt ud på en fælles losseplads eller lignende. Intakte redskaber, krukker og perler er forbeholdt gravhøjene, hvor høvdingene og deres familier blev begravet i al deres magt og vælde.

Vandring med fokus på arkæologi
De arkæologiske udgravninger i Kildedal By foretages af Kroppedal Museum og varer året ud. Alle fund bliver sikret for eftertiden inden byggestart i 2024. Vi glæder os til at blive endnu klogere på fortiden og dele vores viden med jer. Vi inviterer nemlig på vandring med fokus på arkæologi og status på Kildedal By i samarbejde med Kroppedal Museum den 29. marts kl. 17-19. Du kan tilmelde dig vandringen på mail: rgh@kildedalby.dk

Kildedal vil have byliv, biodiversitet og høj kvalitet fra første spadestik

Ambitionerne er tårnhøje for Kildedal, der udvikles over de næste 10 til 15 år rundt om Kildedal Station i Ballerup Kommune. Byen vil sætte nye standarder indenfor biodiversitet, byliv, fællesskaber og bæredygtige tiltag. Målsætningerne er beskrevet i det kvalitetsprogram, som netop er udgivet af arealudviklingsselskabet Kildedal P/S, der er ejet af Ballerup Kommune og Pensiondanmark i fællesskab.

 • Kvalitetsprogrammet sikrer, at vi får en levende og varieret by i høj kvalitet. I programmet giver vi klare anvisninger til kommende bygherrer og investorer om, hvordan de skal bygge for at indfri vores ambitioner for Kildedal. De skal vælge materialer, som patinerer smukt og har et lavt CO2-forbrug, og samtidig dyrke biodiversiteten, fremme fællesskab og invitere kunsten ind som en integreret del af byudviklingen. Alle skitseprojekter skal godkendes af vores bestyrelse for at sikre, at der ikke bliver slækket på ambitionerne undervejs i processen, siger projektdirektør for Kildedal P/S Tim E. Halvorsen.

Bidrager til udviklingen af Ballerup

I Ballerup Kommune ser man frem til at få kvalitetsprogrammet endeligt behandlet politisk. Det sker efter planen mandag den 30. januar, når Kommunalbestyrelsen mødes. Den nye by vil bringe attraktive boliger og mange nye arbejdspladser til kommunen. Samtidig er der lagt vægt på at skabe en sund by med oplevelser for borgere i byen og gæster udefra.

 • Det er et spændende og interessant kvalitetsprogram, der italesætter Kildedals kvaliteter. Kildedal skal efter planen bidrage til udviklingen af Ballerup Kommune med flere boliger, flere arbejdspladser, nye muligheder for at bo stationsnært og samtidig leve sundt tæt på naturen. Vi forventer os meget af vores nye by, siger borgmester i Ballerup Kommune Jesper Würtzen.

By i balance

I PensionDanmark er der også glæde over det nye kvalitetsprogram. Arbejdsmarkedspensionsselskabet har længe været kendt for at gå nye veje for at fremme bæredygtighed i byudviklingen og for at sætte fokus på biodiversitet og værdien af fællesskaber. Med Kildedal cementerer de deres position som en af de mest ambitiøse pensionsselskaber i Danmark. PensionDanmark sætter særligt pris på den dedikerede indsats for at bevare og styrke biodiversiteten i og omkring Kildedal og kravet til byggerierne om en maksimal udledning på 8,5 kg CO2/m2 pr. år. Det er cirka 30% mindre CO2 end de nuværende regler i bygningsreglementet for nyt boligbyggeri.

 • Vi vil skabe en by i balance, hvor mennesker kan leve i tæt samspil med naturen, dyrke en mere bæredygtig livsstil og indgå i meningsfulde fællesskaber. Derfor er vi glade for, at vi nu kan præsentere et så ambitiøst program til Ballerup Kommune og de mange mennesker, som skal leve og arbejde i Kildedal fremover. Det bliver et fantastisk sted at bo med de mange indsatser, der er lagt for dagen, slutter ejendomsdirektør i PensionDanmark Marius Møller.

Fakta om Kildedal

Kildedal bliver bygget omkring Kildedal Station i Ballerup Kommune de næste 10 til 15 år. Byen befinder sig mellem det åbne land og den tætte by og har en bæredygtig tilgang til livet og naturen. Byen bliver på 44 hektar og får boliger, erhverv, butikker, daginstitutioner, kulturtilbud og et bevægelseshus. De første byggeprojekter forventes at gå i jorden i 2024.

Læs Kvalitetsprogrammet her: https://www.kildedalby.dk/presserum/

Kom til borgervandring i Kildedal

Vi gentager sidste års succes med borgervandringer i Kildedal.

Vi har flere arrangementer på programmet i 2023, hvor alle interesserede inviteres på en rundtur i projektområdet.

Vores første rundtur har fokus på Naturkvalitetsprogrammet og afholdes den 5. februar 2023 kl. 13-15

Her præsenterer vi nogle af de indledende forslag til Naturkvalitetsprogrammet. Det er muligt at komme med forslag til programmet og få en snak med medlemmer af arbejdsgruppen.

Mødestedet for rundvisningen den 5. februar er Engagergård. Vi serverer lidt til ganen undervejs.

Vores anden rundtur har fokus på de arkæologiske fund i området og afholdes den 29. marts kl. 17-19

Her vil Kroppedal Museum fortælle om de arkæologiske fund i området, mens vi vil løfte sløret for nogle af udviklingsplanerne i Kildedal.

Mødestedet for rundvisningen den 29. marts er p-pladsen ved Kildedal Station. Vi serverer lidt undervejs.

Arrangementerne er gratis, men kræver tilmelding på e-mail: rgh@kildedalby.dk Når du ikke at tilmelde dig,  er du stadig meget velkommen.

Vi glæder os til at se dig!

Kommunikationsmedarbejder til Kildedal P/S

Brænder du for byudvikling, bæredygtige tiltag og biodiversitet i byens natur? Trives du i et varieret miljø, hvor dagene sjældent ligner hinanden? Kan du lide at arbejde med forskellige kommunikationsplatforme? Så er det måske dig, vi søger!

Kildedal P/S er et udviklingsselskab, som er sat i verden for at skabe en helt enestående by ved Kildedal Station i Ballerup Kommune. Mellem det åbne land og den tætte by bygger vi Kildedal By de næste 10 til 15 år. Det er en by med en bæredygtig tilgang til livet og naturen, hvor vi har fokus på at skabe fællesskaber, dyrke sundheden og tiltrække fremsynede virksomheder med vokseværk.

Vi er et hyggeligt sekretariat på fem medarbejdere, som er stærke på byudviklingens forskellige discipliner, og som arbejder tæt sammen med vores ejere Ballerup Kommune og PensionDanmark om udviklingen af Kildedal By. Vi sætter pris på hinandens selskab, på at løse udfordringer sammen – og så nyder vi godt af Ballerups bedste kantine, som findes i rådhuset lige rundt om hjørnet.

Vi er på udkig efter en kommunikationsmedarbejder, som vil arbejde for os 20 timer om ugen og være med til at skabe Danmarks bedste by!

Jobbet indebærer:

 • Skrive og udsende pressemeddelelser til lokalaviser, dagblade og branchemedier
 • Skrive nyheder til hjemmeside, nyhedsbrev og sociale medier
 • Opdatering af hjemmeside i WordPress
 • Udvikling og drift af vores sociale medier LinkedIn, Facebook & Instagram
 • Løbende pressekontakt
 • Planlægning af borgermøder og deltagelse i borgernære arrangementer
 • Udarbejdelse af grafisk materiale ud fra skabeloner i InDesign.
 • Planlægning og koordinering af kommunikationsindsatser

Vi leder efter en ambitiøs, selvstændig og udadvendt kommunikationsprofil, som

 • Har en relevant en videregående kommunikationsuddannelse, fx cand.mag., cand.com., cand.scient.pol
 • Har nogle års erfaring fra en anden kommunikationsstilling
 • Er kreativ, initiativrig og grundig
 • Kan omsætte teknisk kompliceret stof til fængende artikler og SoMe posts
 • Er proaktiv og god til at spotte den gode historie
 • Kan holde øje på bolden, når der er mange dagsordener i spil

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte by- og bæredygtighedschef Siv Raun Andersen på mail: sra@kildedalby.dk eller tlf.: +45 21555254.

Send din ansøgning med CV til administrationschef Helene Runliden på mail: hru@kildedalby.dk snarest og senest den 16. januar. Vi forventer at holde samtaler den 23. januar.

Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ny, grøn arbejdsgruppe skal udvikle Kildedals naturområder

Kildedal P/S og Ballerup Kommune går nu sammen med lokale, grønne organisationer om at beskytte og udvikle naturen omkring den nye by. Arbejdsgruppen tæller Dansk Naturfredningsforening, Grønt Råd i Ballerup, Friluftsrådet og en række fagspecialister, der sammen skal kvalificere tiltagene i Kildedals såkaldte naturkvalitetsprogram.

I denne uge afholdt Kildedal P/S og Ballerup Kommune det første møde i den grønne arbejdsgruppe, som skal sikre værdien og oplevelsen af naturen omkring byudviklingsområdet Kildedal vest for Ballerup. Gruppen drøftede rammerne for samarbejdet og kom med flere konkrete forslag til de naturrådgivere, som skal omsætte ambitionerne til konkrete forslag.

”Vi har her en unik mulighed for at hæve kvaliteten af naturen omkring Kildedal – både for planter, dyr og mennesker. Derfor er vi glade for, at de grønne organisationer har sagt ja til at deltage i arbejdsgruppen. Det er nogle stærke, faglige kapaciteter, som samtidig har stort lokalt kendskab. Det var en fornøjelse at mærke både entusiasmen og den dybe indsigt, som de kan bidrage med,” siger Siv Raun Andersen, by- og bæredygtighedschef i Kildedal P/S.

Arbejdsgruppen vil fremover mødes fast en gang om måneden frem til den endelige præsentation af et naturkvalitetsprogram for området i foråret 2023.

Arbejdsgruppen drøftede rammerne for opgaven og debatterede oplægget fra SLA Landskabsarkitekter.

Dyrkningslaug, naturstier og grejbank

Naturkvalitetsprogrammet bliver et arbejdsredskab, som har flere formål: Det skal både sikre den fremtidige beskyttelse af fredede naturområder, der ligger uden for Kildedals kommende bebyggelse, og det skal øge naturværdien og biodiversiteten på de tidligere landbrugsarealer, som også omgiver Kildedal.

Arbejdsgruppen vil desuden arbejde med tiltag, der øger menneskers kendskab og adgang til områdets natur. Der er allerede nu kommet konkrete forslag såsom fælles dyrkningslaug, grejbanker og naturruter, som skaber forbindelse mellem byen og naturen. Faste ruter og stier kan samtidig beskytte særligt sårbare naturområder, som ikke tåler færdsel.

”Omgang med naturen kræver nænsomhed, men vi tror også på, at nem adgang til naturoplevelser kan give os mennesker en stærkere forståelse for naturen. Når vi lærer naturen at kende, bliver vi bevidste om vigtigheden af at beskytte den. Derfor har vi også fokus på den formidlingsopgave, der ligger i arbejdet, siger Siv Raun Andersen.

Arbejdsgruppen afholder næste møde i januar, hvor de skal behandle de indledende udkast til programmet, som Kildedals naturrådgivere har udarbejdet. Arbejdsgruppen vil derefter invitere interesserede til en vandring i februar, hvor de foreløbige planer kan drøftes med arbejdsgruppen på stedet.

Deltagerne i arbejdsgruppen er: Dansk Naturfredningsforening Ballerup, Grønt Råd i Ballerup, Friluftsrådet, Ballerup Kommune, Kildedal P/S og SLA Landskabsarkitekter.

Stor opbakning til Kildedal-vandring: Bliver nu en fast tradition

50 friske borgere tog med på den første borgervandring i projektområdet for den kommende by, Kildedal, i Ballerup Kommune. Her havde udviklingsselskabet inviteret på informationstur for at møde borgerne og præsentere planerne for byens kommende udvikling.

Udviklingsselskabet Kildedal P/S gør nu borgervandringer til en fast tradition, når vi fremover inviterer alle interesserede borgere med på vandring i området. Her vil vi løbende gøre status på projektets fremdrift og invitere til spørgsmål og samtaler om projektets temaer.

Se en kort video fra dagen her

 

Projektdirektør Tim E. Halvorsen udtaler:

”Borgerinddragelse er en central del af at udvikle en ny by. Vi vil både sikre en god kommunikation fra vores side, men også skabe et rum, hvor vi kan få borgernes betragtninger og inputs med tilbage i vores arbejde. Vi mener, at fysiske gåture i området skaber et rigtig godt rum for de samtaler.”

Kommende borgervandringer annonceres her på hjemmesiden og på Facebook-siden ”Kildedal By”.

Langhuse fra oldtiden fundet i Kildedal

Arkæologer begynder i denne uge en omfattende udgravning forud for den kommende byudvikling omkring Kildedal Station. De indledende undersøgelser har allerede afdækket flere langhuse og en såkaldt palisade fra stenalderen.

Forundersøgelser på tre områder omkring Kildedal Station har vist, at der her findes oldtidsminder, som kan være over 5000 år gamle. Arkæologer fra Kroppedal Museum har blandt andet fundet flere langhuse, der sandsynligvis går tilbage til stenalderen. Derfor igangsætter man nu en større udgravning i området, som skal løbe over de næste 12-18 måneder.

De nye fund er gjort under en prøvegravning på arealerne omkring Kildedal Station som led i områdets kommende byudvikling. Det 44 hektarer store område omkring stationen skal fremover udvikles til en ny bydel under navnet Kildedal med både boliger og erhverv. Det vedtog Ballerup Kommunalbestyrelse i september sidste år. Byudviklingen drives af arealudviklingsselskabet Kildedal P/S, som er ejet af Ballerup Kommune og PensionDanmark.

Nye brikker til områdets kulturhistorie

Der er tidligere fundet oldtidslevn i tilstødende områder til Kildedal i form af bygninger, bopladser, våben og et skelet af en kvinde fra stenalderen. De nye fund af langhuse vurderes at stamme fra den såkaldt yngre stenalder, som i Danmark varede fra år 3900 til 1800 f.Kr. Nogle af fundene stammer muligvis fra jernalderen.

”Kildedal ligger i et velkendt kulturhistorisk område, som er rigt på oldtidsminder. Vådområderne omkring Værebro Å har tiltrukket mennesker gennem årtusinder og har været brugt til ofringer og til deponering af våben og smykker. Vores indledende undersøgelser tyder på, at også Kildedalområdet vil afdække væsentlige brikker til områdets historie,” forklarer Lotte Reedtz Sparrevohn, museumsinspektør ved Kroppedal Museum, som leder udgravningsarbejdet.

Et andet spektakulært fund fra prøvegravningen er spor efter et langt hegn, som kan vise sig at være en såkaldt palisade fra bondestenalderen. Det vil de kommende udgravninger kaste lys over.

Vigtige for selvforståelsen

Udviklingsselskabet Kildedal P/S har indgået et samarbejde med Kroppedal Museum omkring formidlingen af udgravningsarbejdet og de eventuelle fund undervejs. Sideløbende fortsætter byplanlægningen af projektet i samarbejde med arkitekter, ingeniører og myndigheder.

”Oldtidens minder har betydning for vores selvforståelse og vores danske kulturarv, så vi er glade for at kunne støtte museets arbejde. Vi har som selskab stort fokus på at inddrage borgere og samarbejdspartnere i projektudviklingen af det nye Kildedal, og det gælder også udbredelsen af den viden og indsigt, som måtte ligge begravet her,” siger projektdirektør i Kildedal P/S Tim Halvorsen.

Arkæologerne påbegynder arbejdet den 4. oktober, og der bliver i nær fremtid opstillet informationsskilte på stedet. Interesserede kan desuden følge med på Kildedals hjemmeside www.kildedalby.dk og på Kroppedal Museums hjemmeside www.kroppedal.dk og på deres Facebookside under navnet ”Kroppedal Museum”.

Proces for udgravningen:

 1. Udgravning af otte felter fordelt på tre områder omkring Kildedal Station
 2. Efterbehandling med konservering af fund, rapportskrivning og sikring af dokumentation for eftertiden
 3. Naturvidenskabelige undersøgelser af fundene
 4. Formidling og udstilling af eventuelt særlige fund
 5. Udgravningens resultater bruges i den videre forskning

Fakta om udviklingen af Kildedal

 1. Kildedal er et nyt byområde i Ballerup Kommune tæt på Kildedal Station
 2. Projektområdet udgør 44 hektarer, hvoraf Kildedal P/S ejer omkring 30 hektarer grundarealer
 3. Her skal udvikles omkring 2.000 boliger og et erhvervsområde med fokus på life science
 4. Dertil kommer offentlige institutioner, butikker og grønne områder
 5. Udviklingsperioden løber over de næste 10-15

Pressekontakt vedr. Kildedal

Simon N. Madsen

Tlf. 31980380

snm@kildedalby.dk

 

Pressekontakt vedr. Kroppedal Museum

Dorte Tegtmeier

Tlf. 40754060

presse@kroppedal.dk

Organisationen i Kildedal P/S er nu på plads – ansætter tre profiler

I januar ansatte Kildedal P/S Tim E. Halvorsen som projektdirektør med ansvar for udviklingen af det store byudviklingsområde i de kommende år. Organisationen er nu på plads med ansættelse af yderligere tre erfarne profiler, og udviklingen af Kildedal kan nu tage fart.

Stiftelse i november 2021 og organisation helt på plads i marts 2022

Kildedal P/S blev stiftet i november 2021 af PensionDanmark og Ballerup Kommune. Bestyrelsen udpegede Bo Rasmussen som formand for selskabet.

I januar tiltrådte Tim E. Halvorsen som projektdirektør. Han fik herefter opgaven med at få sat det fremtidige hold, som skal facilitere udviklingen af Kildedal By på grundlag af visionen, værdiprogrammet og helhedsplanen.

Efter en effektiv rekrutteringsproces, hvor der blev søgt efter tre profiler til Kildedal P/S, er processen nu slut. Resultatet er en ansættelse af tre erfarne profiler. Tim E. Halvorsen udtaler i den forbindelse:

”Det er lykkes Kildedal at tiltrække topkvalificerede folk til de tre stillinger i Kildedal P/S. Det er profiler, som har en baggrund inden for bæredygtig byudvikling, styring af byggemodning og forsyningsprojekter samt administrativ styring. Der er en stærk konkurrence i det nuværende arbejdsmarked, men det har været muligt at tiltrække stærke kræfter, som alle har haft stor interesse for at kunne få lov til at skabe en ny by helt fra bunden. Med ansættelse af Siv Raun Andersen, Lene Madsen og Helene Runliden står Kildedal stærkt rustet til de kommende år, og jeg glæder mig til, at de tiltræder.”

Tre erfarne profiler ansat

Det har været vigtigt for Kildedal P/S at kunne ansætte dygtige og erfarne folk med forhåndskendskab til opgaverne. På denne baggrund tiltræder følgende personer Kildedal P/S den 1. maj:

 • Siv Raun Andersen i stillingen som chef for By & Bæredygtighed
 • Lene Madsen i stillingen som projektchef for Byg & Teknik
 • Helene Runliden i stillingen som administrationschef

Siv Raun Andersen har stor erfaring med by- og områdeudvikling. Hun har tidligere arbejdet med udvikling af Køge Kyst, Ørestaden og Kulbanekvarteret. Senest har Siv Raun Andersen være ansvarlig for Klima- og Miljøområdet i Frederiksberg Kommune. I forbindelse med sin tiltrædelse i Kildedal P/S udtaler Siv Raun Andersen:

”Jeg glæder mig til at omsætte de høje ambitioner og de stærke værdi- og kvalitetsprogrammer til en levende og bæredygtig ny by i det smukt kuperede landskab. I kombination med et tæt samarbejde med de stærke partnere Ballerup Kommune og PensionDanmark kan det kun blive godt. Jeg er sikker på, at Kildedal bliver banebrydende inden for by- og erhvervsudvikling,” siger Siv Raun Andersen.

Lene Madsen har de seneste godt otte år stået i spidsen for den tekniske udvikling af byudviklingsprojektet Nærheden. Lene Madsen har tidligere arbejdet både i Roskilde Kommune og på tegnestue og har en baggrund som landskabsarkitekt. Lene Madsen udtaler om sin tiltrædelse:

”Jeg glæder mig meget til at bruge mine erfaringer fra byudviklingen i Nærheden i arbejdet med at udvikle en ny bæredygtig og innovativ bydel i Kildedal. Der er mange lighedspunkter mellem de to projekter, blandt andet at arbejdet foregår i en lille og smidig organisation med stærke bånd til en dygtig kommunal administration.”

Som administrativ ankerperson er valget faldet på Helene Runliden. Hun har stor administrativ erfaring og har tidligere fungeret som administrationschef i en selvejende virksomhed. Endvidere har Helene Runliden stor og bred erfaring med andre administrative processer, og hun er uddannet cand. oecon. fra Aalborg Universitet. Helene Runliden glæder sig til sit nye job og udtaler:

”Det er en gave at få lov til at være med til at udvikle Kildedal By. Jeg glæder mig til at træde ind i teamet og sammen med dem og ejerne at skabe en banebrydende by, der kommer til at stå i mange år.”

De tre nye profiler tiltræder den 1. maj. Projektkontoret åbner sine døre på Parkskolen i Ballerup, hvor Ballerup Kommunes Center for By, Erhverv og Miljø også holder til.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til:

Projektdirektør Tim E. Halvorsen, telefon 29 13 44 88 eller på mail teh@kildedalby.dk

Fra venstre: Siv Raun Andersen, Lene Madsen og Helene Runliden

Kildedal bliver Danmarks største life science innovation district

Nu findes der mere information om, hvordan Kildedal udvikles som en innovativ hub for life science virksomheder fra hele verden

Find folderen her