Investor

PensionDanmark og Ballerup Kommune har sammen formuleret de overordnede rammer for udviklingen af Kildedal og vil i de kommende etaper invitere til et involverende samarbejde med kommende investorer.

Udvikling i etaper

Kildedal bygges i etaper over en periode på 10 til 15 år. Går alt efter planen, tager vi det første spadestik i 2024. Helhedsplanen er udformet, så byen kan udvikles med en høj grad af fleksibilitet.

Med en inddeling i mindre delområder kan de enkelte kvarterer opføres uafhængigt af hinanden. Den grønne korridor, og overgangene over/under jernbane og vej, er tænkt nøje ind i etapeudviklingen, så hvert område er godt forbundet til omgivelserne fra begyndelsen.

En række dokumenter udgør et fælles afsæt og en platform for samarbejdet. Find helhedsplan, værdiprogram og etapeplan her.

Bearbejdning af Helhedsplan i 2022

Helhedsplanen for Kildedal, er bearbejdet – bl.a. er byggeriet nedskaleret mod de beskyttede naturarealer ligesom kommunale dagtilbud er indarbejdet.

Dokumenter

Kildedal Kvalitetsprogram

Hent vision

Hent helhedsplan (opdateret januar 2023)

Hent helhedsplan (2021)

Hent værdiprogram

Hent etapeplan