Investor

PensionDanmark og Ballerup Kommune har sammen formuleret de overordnede rammer for udviklingen af Kildedal og vil i de kommende etaper invitere til et involverende samarbejde med kommende investorer.

Udvikling i etaper

Kildedal bygges i etaper over en periode på 10 til 15 år. Går alt efter planen, tager vi det første spadestik i 2023. Helhedsplanen er udformet, så byen kan udvikles med en høj grad af fleksibilitet. Med en inddeling i mindre delområder kan de enkelte kvarterer opføres uafhængigt af hinanden. Den grønne korridor, og overgangene over/under jernbane og vej, er tænkt nøje ind i etapeudviklingen, så hvert område er godt forbundet til omgivelserne fra begyndelsen.

En række dokumenter udgør et fælles afsæt og en platform for samarbejdet. Find helhedsplan, værdiprogram og etapeplan her.

Hent vision

Hent helhedsplan

Hent værdiprogram

Hent etapeplan