Erhverv

Synergier og innovation

Innovationen i Kildedal bygger på vidensdeling, netværk og samarbejde på tværs. Vi vil optimere forudsætningerne for møder og synergier på tværs af byens virksomheder – tiltag, vi ser som forudsætninger for at skabe innovation på højeste niveau set i et internationalt perspektiv.

Blandt andet vil vi tidligt udvikle et flerbrugerhus, hvor innovation og fællesskaber går hånd i hånd med forskning og udvikling. Da vi ser et stort behov i Storkøbenhavn, arbejder vi også på at kunne skabe laboratoriefaciliter i midlertidige rammer. Disse skal suppleres af netværksaktiviteter og andre tiltag, som gør det attraktivt at være i Kildedal – også inden området er fuldt udbygget. På denne måde tror vi på, at vi kommer godt fra start.

Miljø- og klimabevidste virksomheder

Som klimabevidst arbejdsplads vil man kunne koble sig til Kildedals ambitiøse standarder indenfor klima og bæredygtige tiltag. Blandt andet kan man indgå i byens cirkulære systemer og eksempelvis videredistribuere overskudsvarme, eller man kan tænke med i forhold til andre konkrete indsatser for at opnå en klimaneutral by.

I Kildedal arbejder vi med et nøje udvalg af relevante mål fra FN’s 17 Verdensmål. Smarte teknologier er med til at løfte ambitionerne om ikke at udlede mere CO2, end der optages. Vi inviterer til et bredt samarbejde, og vi hilser nye idéer velkommen.

Det gode og sunde arbejdsliv

Sundhed og velvære kan blive en forankret del af arbejdslivet i Kildedal og starter med byens placering med direkte adgang til vidtstrakt natur. Byrum indrettes desuden ud fra en opmærksomhed omkring både mental og fysisk sundhed og er designet med tanke på både fysisk udfoldelse og mental fordybelse.

I Kildedal er der mulighed for at føre denne vægtning med helt ind i bygningerne – og ind i kulturen på arbejdspladsen. Rum dedikeret til både dynamisk og roligt ophold og muligheden for at møde hinanden på tværs kan medvirke til at tilføre en høj grad af trivsel og velvære i arbejdslivet i Kildedal.

Virksomheder kan desuden bruge nærheden til naturen til at skabe sunde og attraktive arbejdspladser, hvor medarbejdere kan ”downshifte” eller eksempelvis hoppe på en cykel eller løberute i det omgivende landskab i frokostpausen.