Kildedal bliver Danmarks største life science innovation district

Nu findes der mere information om, hvordan Kildedal udvikles som en innovativ hub for life science virksomheder fra hele verden

Find folderen her

Erfarne kræfter i spidsen for det nystiftede arealudviklingsselskab Kildedal P/S.

Ballerup Kommune og PensionDanmark har stiftet udviklingsselskabet Kildedal P/S, som i de kommende år vil stå for at udvikle Kildedal til et spændende nyt erhvervsområde og en ny, blandet by. I dag er Kildedal et stort markområde omgivet af store grønne arealer, velsmurt infrastruktur og life science virksomheder som Novo Nordisk og Oticon. I fremtiden vil i midten af dette opstå en ny by med fokus på innovation, bæredygtighed, sundhed og fællesskaber.

I spidsen for udviklingen står som bestyrelsesformand Bo Rasmussen, tidligere kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune, og som projektdirektør Tim E. Halvorsen, tidligere direktør for store byudviklingsprojekter som Kanalbyen i Fredericia og Naturbydelen Ringkøbing.

Læs mere her

Til venstre: Bo Rasmussen. Til højre: Tim E. Halvorsen

Helhedsplanen og værdiprogrammet for Kildedal er nu politisk godkendt.

Helhedsplanen og værdiprogrammet for Kildedal kridter banen op for at udvikle en ny, levende og let tilgængelig by med fællesskab, erhverv, byliv og en bæredygtig tilgang til livet og naturen. Begge blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde mandag den 27. september. Godkendelsen betyder, at de fysiske rammer og ambitioner for området nu endeligt er faldet på plads.

Det første spadestik til boliger og erhverv i Kildedal forventes at kunne blive taget i 2023. Alle kommende kommuneplanrammer og lokalplaner bliver miljøvurderet og sendes i offentlige høringer inden den endelige vedtagelse. Først herefter kan der udstedes byggetilladelser, og nybyggeriet sættes i gang.

Læs mere her